• Start
 • Aktualno軼i
 • O banku
 • Oferta
 • Kontakt
 • Internet banking • Depozyty 3m
  2019-05-16
  WIBID 3M 1,52 +0,00%
  WIBOR 3M 1,72 +0,00%
  WIBOR 1M 1,64 +0,00%
  EURIBOR 3M -0,31 -0,32%
  EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
  Wspierane przez Money.pl
  Kursy walut
  NBP 2019-05-17
  USD 3,8545 +0,75%
  EUR 4,3072 +0,33%
  CHF 3,8196 +0,64%
  GBP 4,9273 +0,33%
  Wspierane przez Money.pl
  Gie責a
  GPW (2019-05-17 18:59)
  WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
  WIG20
  mWIG40
  sWIG80
  Wspierane przez Money.pl

  Kredyt obrotowy.
  Udzielany podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 rolnicz na finansowanie bie膨cej dzia豉lno軼i rolniczej na okres do 2 lat.

  Kredyt inwestycyjny.
  Przeznaczony na zakup, budow, modernizacj, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn, urz康ze i nieruchomo軼i. Okres kredytowania do 15 lat. Minimalny udzia 鈔odków w豉snych w kredytowanym przedsi瞝zi璚iu wynosi 20 % i powinien by  dokumentowany.  Kredyt obrotowy w rachunku bie膨cym.

  Przeznaczony dla Klientów posiadaj帷ych w Banku czynny rachunek bie膨cy, na regulowanie bie膨cych zobowi您a finansowych, pozwalaj帷y na zwi瘯szenie szybko軼i obrotu 鈔odkami pieni篹nymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, mo瞠 by wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku.  Kredyt obrotowy „rolniczy – sezonowy” przeznaczony na zakup 鈔odków do produkcji rolnej (bez dop豉t) z okresem sp豉ty do 12 miesi璚y. Wysoko嗆 kredytu – 1.000 z na 1ha u篡tków rolnych.
  Preferencyjne w liniach: 


  IP- Inwestycje podstawowe – kredyt udzielany na realizacj inwestycji w rolnictwie , przetwórstwie rolno – spo篡wczym i us逝gach dla rolnictwa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat. 

  BR  - kredyty bran穎we na przedsi瞝zi璚ia obj皻e programami bran穎wymi. Udzielany na okres 8 lat.

  MR – m這dy rolnik przeznaczony na utworzenie lub urz康zenie gospodarstwa rolnego. Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.

  KZ – gruntu rolne – kredyt na zakup ziemi w celu stworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powi瘯szenie istniej帷ego. Udzielany maksymalnie na 8 lat.

  KL/01 – kl瘰ka 篡wio這wa – na odbudow zniszczonych budynków, zakup lub remonty sprz皻u rolniczego, zakup stada podstawowego inwentarza. Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.  

  Kredyt pomostowy w ramach SPO-ROLNY przeznaczony na finansowanie projektów zwi您anych z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 砰wno軼iowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”, wspó貨inansowane za 鈔odków UE.


  Bez wzgl璠u na rodzaj kredytu o jaki rolnik chce si ubiega winien udokumentowa zdolno嗆 do sp豉ty kredytu oraz zaproponowa odpowiedni form zabezpieczenia, zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku.
  Dla okre郵enia statusu oraz zdolno軼i kredytowej rolnik powinien (oprócz dokumentów szczegó這wo okre郵onych dla kredytów preferencyjnych, b康 dokumentów na temat zabezpieczenia) przedstawi nast瘼uj帷e dokumenty:

  1. nakaz p豉tniczy,
  2. o鈍iadczenie maj徠kowe wnioskodawcy,
  3. informacj o prowadzonej rachunkowo軼i rolniczej - je瞠li tak prowadzi,
  4. za鈍iadczenie o regulowaniu zobowi您a z KRUS.


  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.