• Start
 • Aktualno軼i
 • O banku
 • Oferta
 • Kontakt
 • Internet banking • Depozyty 3m
  2019-05-16
  WIBID 3M 1,52 +0,00%
  WIBOR 3M 1,72 +0,00%
  WIBOR 1M 1,64 +0,00%
  EURIBOR 3M -0,31 -0,32%
  EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
  Wspierane przez Money.pl
  Kursy walut
  NBP 2019-05-17
  USD 3,8545 +0,75%
  EUR 4,3072 +0,33%
  CHF 3,8196 +0,64%
  GBP 4,9273 +0,33%
  Wspierane przez Money.pl
  Gie責a
  GPW (2019-05-17 18:59)
  WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
  WIG20
  mWIG40
  sWIG80
  Wspierane przez Money.pl

  HISTORIA NASZEGO BANKU


   


    Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim rozpocz掖 dzia豉lno嗆 5 lutego 1885 r. pod nazw „Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe – Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczon por瘯”. Towarzystwo nale瘸這 do Zwi您ku Stowarzysze Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie. Organizatorem i za這篡cielem oraz pierwszym dyrektorem by Rudolf Menerka.

   

  Towarzystwo bardzo szybko zdoby這 zaufanie w鈔ód okolicznej ludno軼i, a liczba cz這nków, a tym samym suma udzielonych po篡czek i wielko嗆 gromadzonych oszcz璠no軼i systematycznie wzrasta豉. Poza podstawow dzia豉lno軼i kasa zaliczkowa z osi庵ni皻ych zysków wspomaga豉 dotacjami ró積e instytucje spo貫czne, towarzystwa o鈍iatowe i kulturalne oraz instytucje u篡teczno軼i publicznej, tym samym zyskuj帷 sobie nowych cz這nków. W 1914 r., w wyniku wybuchu I wojny 鈍iatowej kierownictwo zawiesi這 dzia豉lno嗆 Towarzystwa na kilka miesi璚y. W kolejnych latach liczba cz這nków ulega豉 zmniejszaniu. Najwi瘯szy kryzys w dzia豉lno軼i Towarzystwa Zaliczkowego przypad na lata 1918 – 1924, czyli okres dewaluacji pieni康za. Reforma walutowa w 1924 r. ponownie o篡wi豉 dzia豉lno嗆 kasy. W 1943 r. dokonano zmiany nazwy Towarzystwa na „Bank Spó責zielczy w G這gowie” i przyj皻o nowy statut.

  Wybuch II wojny 鈍iatowej spowodowa zawieszenie dzia豉lno軼i Towarzystwa, a jego aktywno嗆 ograniczona zosta豉 do 軼i庵ania nale積o軼i oraz wyp豉t rolnikom niewielkich kwot za sprzedane spó責zielni „Spo貫m” produkty rolne. Dzia豉lno嗆 zosta豉 przywrócona wraz z wyzwoleniem G這gowa. Po wznowieniu dzia豉lno軼i, w wyniku przeprowadzonej reformy bankowo軼i w 1948 r., spó責zielnia kredytowa pod nazw Bank Spó責zielczy zosta豉 w 1950 r. przekszta販ona na „Gminn Kas Spó責zielcz w G這gowie”. Przyj皻o nowy statut, zgodnie z którym celem dzia豉nia kasy by這 podnoszenie dobrobytu i kultury bezrolnych, ma這rolnych i 鈔edniorolnych ch這pów zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichw i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. Kolejne zmiany nast徙i造 w 1965 r. gdy Walne Zgromadzenie Kasy w oparciu o zarz康zenie Ministra Finansów dokona這 zmiany nazwy na „Kasa Spó責zielcza w G這gowie”. Wed逝g nowo przyj皻ego statutu spó責zielnia stawia豉 za cel wspieranie rozwoju gospodarczego wsi przez prowadzenie dzia豉lno軼i oszcz璠no軼iowo-po篡czkowej, 鈍iadczenie us逝g bankowych, rozszerzanie idei oszcz璠no軼i i gospodarno軼i oraz prowadzenie dzia豉lno軼i spo貫czno-wychowawczej i kulturalno-o鈍iatowej.

  W 1967 r. mia豉 miejsce kolejna zmiana nazwy spó責zielni na „Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim”. W latach 1969 – 1974 znacznie wzros豉 dzia豉lno嗆 kredytowa Banku, którego podstaw by這 wówczas niesienie pomocy kredytowej indywidualnym rolnikom i rzemios逝, 鈍iadcz帷emu us逝gi dla ludno軼i. Popularne sta這 si gromadzenie 鈔odków pieni篹nych na ksi捫eczkach oszcz璠no軼iowych. Lata te by造 szczególnie aktywne w dzia豉lno軼i Banku ze wzgl璠u na stale rosn帷y popyt na kredyt, wynikaj帷y z szybko rozwijaj帷ej si produkcji rolnej, rozwoju us逝g mechanizacji rolnictwa, potrzeby modernizacji i remontowania gospodarstw oraz budowy nowych obiektów produkcyjnych mieszkalnych. Kredyt by w tym czasie istotnym czynnikiem rozwoju produkcji rolnej i wzrostu budownictwa mieszkaniowego, przyczyniaj帷 si tym samym do wzrostu gospodarczego i poprawy poziomu 篡cia rolników i mieszka鎍ów gminy. Znacz帷 role w realizacji tych zada przypisuje si cz這nkom organów samorz康owych Banku, którzy znali poszczególne 鈔odowiska, gospodarstwa rolne oraz samych kredytobiorców.

  Zakres i ilo嗆 wykonywanych czynno軼i Banku stale ros造, a jego dzia豉lno嗆 w 篡ciu spo貫czno-gospodarczym 鈔odowiska nabiera豉 coraz wi瘯szego znaczenia. Z biegiem lat, oraz wraz ze zwi瘯szaniem zakresu dzia豉lno軼i, Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim coraz bardziej stawa si bankiem gminy, rozszerzaj帷 swoj dzia豉lno嗆 na coraz to nowe obszary.

  Od 1975 r. Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim funkcjonowa w ramach struktury Banku Gospodarki 砰wno軼iowej (BG), a zgodnie z ustaw z 1994 r. zrzeszy si z Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A. (RBR S.A.), który ze wzgl璠u na trudno軼i z pozyskaniem kapitaów w豉snych w ustawowo okre郵onej wysoko軼i 5 mln euro, powsta dopiero w 1997 r., jako ostatni bank zrzeszeniowy. Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim by bankiem wspó速worz帷ym RBR S.A.

  W 1995 r. Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim dokona przej璚ia banku spó責zielczego w Starym Dzikowcu. Przez ca造 ten okres generowa zyski i by w dobrej sytuacji finansowej. W dniu 31 grudnia 2000 r. przy陰czy równie Bank Spó責zielczy w 安ilczy, a rok pó幡iej dwa kolejne banki, w Markowej i w Rani穎wie.

  Proces 陰czeniowy pozwoli na osi庵niecie wymogu kapita這wego okre郵onego przez ustawodawc oraz na znacz帷e przyspieszenie  procesów zwi您anych z unowocze郾ieniem technologii z zakresu systemów informatycznych, 陰czy teleinformatycznych oraz scentralizowaniem ca貫go systemu informatycznego obejmuj帷ego wszystkie placówki bankowe. Uzyskano wi瘯sze mo磧iwo軼i obs逝gi dynamicznie rozwijaj帷ych si na terenie dzia豉nia ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw oraz obj璚ie obs逝g wszystkich jednostek samorz康u terytorialnego, co w znacznym stopniu pozwoli這 na generowanie coraz wi瘯szych dochodów.

  Od 22 marca 2002 r. Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim jest uczestnikiem Zrzeszenia Banku Polskiej Spó責zielczo軼i S.A. (BPS S.A.). Obecnie prowadzi dzia豉lno嗆 w sieci 13 placówek, któr tworzy: centrala banku w G這gowie Ma這polskim, cztery oddzia造 banku, które mieszcz si w Starym Dzikowcu, Markowej, Rani穎wie i 安ilczy, Filia w G這gowie M逍. oraz siedem sta造ch punktów kasowych usytuowanych w Mi這cinie, Przewrotnem, Woli Rani穎wskiej, Husowie, Markowej, Bratkowicach i Trzcianie.

  Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim prowadzi dzia豉lno嗆 na terenie powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego, brzozowskiego, le瘸jskiego, 豉鎍uckiego, ni瘸雟kiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-s璠ziszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz na terenie Rzeszowa – miasta na prawach powiatu. W lutym br. Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek Zarz康u Banku wyda豉 zezwolenie na rozszerzenie obszaru dzia豉lno軼i Banku na teren ca貫go województwa podkarpackiego.

  W 2010 r. min窸o 125 lat od chwili powstania Banku Spó責zielczego w G這gowie Ma這polskim. W ca貫j swojej historii Bank w du篡m stopniu oddzia造wa na rozwój gospodarczy obs逝giwanego regionu.

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.