Kredyty

Kredyty dla rolników

KREDYT NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

Kredyt przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej z okresem spłaty do 3 lat. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 2.000 zł na 1ha użytków rolnych.

 

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku.

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą Klienta. Ma charakter kredytu nieodnawialnego tzn. spłata części lub całości kredytu nie daje możliwości jego ponownego wykorzystania. Okres kredytowanie nie może przekroczyć trzech lat

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Przeznaczony na zakup, budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn, urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 15 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20 % i powinien być udokumentowany.

 

 

KREDYT PŁATNICZY

Udzielany jest Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku. Celem kredytowania jest pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Klienta, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunku bieżącym. Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

 

KREDYT REWOLWINGOWY

Jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb Klienta wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to kredyt  krótkoterminowy, odnawialny w trakcie trwania umowy. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy. Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata.

 

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Jest kredytem długoterminowym, zabezpieczonym hipotecznie, przeznaczonym na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym na:

  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
  • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • spłatę zobowiązań finansowych.

Kredyt funkcjonuje w dwóch formach, jako kredyt odnawialny lub nieodnawialny.  Kwota kredytu jest uzależniona m.in. od wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie i nie może przekroczyć 50 % wartości tej nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

 

Bez względu na rodzaj kredytu o jaki rolnik chce się ubiegać winien udokumentować zdolność do spłaty kredytu oraz zaproponować odpowiednią formę zabezpieczenia, zgodnie z zasadami stosowanymi w Banku. Dla określenia statusu oraz zdolności kredytowej rolnik powinien (oprócz dokumentów szczegółowo określonych dla kredytów preferencyjnych, bądź dokumentów na temat zabezpieczenia) przedstawić następujące dokumenty:

 

  1. Nakaz płatniczy;
  2. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy;
  3. Informację o prowadzonej rachunkowości rolniczej - jeżeli taką prowadzi;
  4. Zaświadczenie o regulowaniu zobowiązań z KRUS.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.