Kredyty

Kredyty dla firm

Produkty kredytowe oferowane są Klientom posiadającym zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie przedłożonych przez nich dokumentów. Zakres składanych dokumentów, określa każdorazowo pracownik Banku, w zależności od rodzaju kredytu, statusu prawnego Klienta , rodzaju i okresu na jaki transakcja ma być zawarta. Kredyty udzielane przez BS dają możliwość prowadzenia bieżącej działalności oraz dokonywania inwestycji niezbędnych dla rozwoju firmy. Istnieje możliwość negocjowania warunków kredytowania.

 


KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Pozwala na finansowanie określonych celów. Uruchomienie kredytu odbywa się jednorazowo lub w transzach, a kredyt spłacany jest w ratach lub jednorazowo. Jest on kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata części lub całości kredytu nie daje możliwości jego ponownego wykorzystania.


KREDYT INWESTYCYJNY

Przeznaczony na zakup, budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn i urządzeń. Okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju inwestycji. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20 % i powinien być udokumentowany.


KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania na okres do 1 roku.

 

KREDYT PŁATNICZY

Udzielany jest Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku. Celem kredytowania jest pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Klienta, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunku bieżącym. Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

 

KREDYT REWOLWINGOWY

Jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb Klienta wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to kredyt  krótkoterminowy, odnawialny w trakcie trwania umowy. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy. Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata.

 

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Jest kredytem długoterminowym, zabezpieczonym hipotecznie, przeznaczonym na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym na:

  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
  • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • spłatę zobowiązań finansowych.

Kredyt funkcjonuje w dwóch formach, jako kredyt odnawialny lub nieodnawialny.  Kwota kredytu jest uzależniona m.in. od wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie i nie może przekroczyć 50 % wartości tej nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.